دانلود راهنمای زبان دری در اینجا.

DARI - Glossary of Social Media Terms and Tools.pdf, 411.38 KB; (Last Modified on April 29, 2022)